Trobareu tota l'actualitat de vanguardia al respecte del món de l'enginyeria, arquitectura i construcció a través dels nostres links a les pàgines d'ENCAT a Facebook i Twitter. Esperem els vostres LIKE i comentaris!

 

ENCAT Facebook

 

https://www.facebook.com/encat.net

 

ENCAT Twitter

 

https://twitter.com/ENCAT1

 

Notícies

Canvis en els tràmits d'instal·lacions regulades per la normativa de Seguretat Industrial

Us informem que arrel de la entrada en vigor de la  Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les inal·lacions i els productes , a partir del 6 de novembre de 2014, els tràmits d’instal·lacions regulades per la normativa de seguretat industrial s'han de fer exclusivament a través de Canal Empresa.

El nou procediment, que s’emmarca en el pla d’implementació de la finestreta única empresarial i l’Administració electrònica, es posa en marxa a partir del 6 de novembre.

Les altes, modificacions i baixes registrals de les noves instal·lacions a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’hauran de sol·licitar per via electrònica a través del web Canal Empresa. Per tant, a partir del 6 de novembre, aquests tràmits ja NO es faran a través EXCLUSIVAMENT dels organismes de control , com havia estat habitual fins ara.

La decisió de canviar la tramitació dels tràmits als quals s'aplica la llei de seguretat industrial és resultat de la política de simplificació administrativa , que implica, entre d’altres, la reducció significativa de la documentació que les empreses han de presentar per a realitzar aquests tràmits. En aquest sentit, a partir del dia 6 per la inscripció només caldrà lliurar a l’Administració una declaració responsable que contingui les dades bàsiques de l’establiment, la instal·lació o el producte.

Els àmbits reglamentaris als quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de juliol i el nou procediment electrònic són els següents:

  • Ascensors i grues, Instal·lacions elèctriques d’alta tensió, Instal·lacions elèctriques de baixa tensió, Equips a pressió, Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics, Plantes i instal·lacions frigorífiques, Instal·lacions de gasos combustibles, Instal·lacions petrolíferes per a consum en la mateixa instal·lació, Instal·lacions tèrmiques en els edificis, Bancs solars en establiments de bronzejat artificial, Establiments afectats per la normativa d’accidents greus.

     A ENCAT si el client ens ho demana inclourem els tràmits pertinents amb el CANAL EMPRESA

The Bot a La Vanguardia

 

L'últim projecte d'ENCAT donarà molt a parlar... primera entrevista a La Vanguardia

 

Link a La Vanguardia

 

Expoelèctric - Fórmula E

 

L'esdeveniment més important de vehicles elèctrics del sud d'Europa tindrà lloc aquest any a Barcelona del 16 al 19 d'octubre, amb activitats tant per públic professional com ciutadà.

 

http://www.expoelectric-formulae.cat/es/

Continuem actualitzant la web i el nostre currículum. Al següent enllaç trobareu més informació sobre nosaltres, qui som i un llistat de projectes realitzats. No ho dubteu i feu una ullada!

 

http://www.strikingly.com/encat

 

Campanya recordatori obligació d'inspecció d'instal·lacions comunes elèctriques en BT en edificis d'habitatges de més de 100 kW

A partir del mes de juny, la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial començarà una campanya de recordatori de l'obligació de sotmetre a inspecció, cada 10 anys, les instal·lacions elèctriques de baixa tensió comunes d'edificis d'habitatges de més de 100 kW de potència instal·lada. 

 

Recordeu que en cas que us arribi i necessiteu fer aquesta inspecció del vostre edifici, ENCAT disposa de les eines necessàries per a realitzar-les.

ENCAT es troba instal·lada a l'aplicació Facebook! Ja podeu compartir amb nosaltres els vostres comentaris!

Nova versió del DB SUA

Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat, amb comentaris del Ministeri de Foment

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo ha respost a nombroses consultes relacionades amb la interpretació i aplicació del Document Bàsic DB SUA del Codi Tècnic de l'Edificació. 

Aquesta versió del DB SUA incorpora, al costat del text articulat del DB, els principals comentaris, aclariments i criteris d'aplicació resultat d'aquestes consultes.

El teniu disponible a la pàgina: http://tinyurl.com/c55w2gl, a l’apartat documents

Canviar de companyia elèctrica

Fes el salt i canvia! Amb una trucada o un simple formulari d'internet podem dir adeu a les grans empreses elèctriques i contractar una tarifa amb les cooperatives o petites comercialitzadores que van guanyant espai emputxades per la indignació ciutadana. Exemples dels creixements més interessants són: SomEnergia, HolaLuz.com o d'altres que venen energia verd com Gesternova, Zencer, GoiEner, Enercoop...

Real Decret 235/2013 - Eficiència Energètica

BOE-A-2013-3904.pdf
Documento Adobe Acrobat 263.5 KB

Tècnics i ajuntaments de la comarca del Maresme es reuneixen per proposar les millores energètiques en els seus edificis públics.

Què es parla a Twitter?

IDAE

Quan entrarà en vigor el nou certificat energètic?

Pàgines web dedicades a la immobiliària, com ara Idealista, tenen molt en compte l'entrada en vigor del nou certificat energètic per a tota vivenda.

 

Un cop publicada la informació de que l'entrada del certificat datarà com a màxim a l'abril, per tal de donar uns mesos d'adaptació al mercat inmobiliari, pàgines dedicades a aquest sector comencen a donar l'avís del mateix.

 

http://www.idealista.com/news/archivo/2013/01/11/0564179-a-partir-de-abril-las-viviendas-que-se-vendan-o-alquilen-deberan-contar-con-el-certificado-de-efi

 

 

 

Certificat Energètic de la vivenda

Amb la propera aprovació del nou decret de certificació eficiència energètica, s'extendrà l'obligatorietat de realitzar un certificat energètic a tots els edificis i vivendes, tot i que ja estiguin construits.

 

És un tràmit administratiu per certificar energèticament els edificis existents o part d’ells, com una vivenda o un local comercial, per exemple.

 

Mitjançant la certificació energètica és possible saber el comportament energètic d’un habitatge i com millorar-lo per tal de disminuir els costos del consum d’energia.

 

Els propietaris d’un habitatge o local tenen l’obligació de tenir el certificat d’eficiència energètica quan l’ofereixi en venda o lloguer.

 

El certificat d’eficiència energètica  i la seva corresponent etiqueta d’eficiència energètica s’han de tenir obligatòriament a partir de l’1 de gener de 2013, i tenen una validesa de 10 anys.

 

És responsabilitat dels propietaris renovar el certificat i, per tant l’etiqueta, cada 10 anys.

 

Aquí us deixem part de la normativa per a més informació:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:ES:PDF

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/31/pdfs/A04499-04507.pdf

(BOE núm. 27, publicat el 31/01/2007)

 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Proyecto_RD_CEEX_refundido_de_junio_Aud_Publ_da681768.pdf

(en fase d’al.legacions)